„Spotkania z kulturą”

Noc Muzeów 2022           
Od 2018 roku uczniowie Ekonomika mogą brać udział w innowacji pedagogicznej Spotkania z kulturą. Głównym zamysłem przedsięwzięcia jest przybliżenie współczesnej szeroko rozumianej sztuki poprzez bezpośredni udział w różnych wydarzeniach.

            W projekcie bierze udział w szczególności młodzież klas pierwszych uczęszczająca na zajęcia z wiedzy o kulturze, a obecnie plastyki, oraz wszyscy inni zainteresowani, skupieni przy Szkolnym Centrum Informacyjnym (bibliotece). Przygotowuje on młodzież do świadomego, aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze na każdym jej poziomie i w każdym wymiarze: lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym. Kształtuje również umiejętność przeżywania i nabywania doświadczeń w obcowaniu z różnymi formami kultury oraz integruje społeczność szkolną.

          Współczesna sztuka jest niezwykle złożona, intryguje, inspiruje, czasem skandalizuje. Ale jest – i każdy uczeń powinien rozwijać umiejętność formułowania własnej opinii na jej temat. W tym właśnie pomaga projekt Spotkania z kulturą. Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez odniesienia do rzeczywistości bliskiej uczniom oraz inspiruje do współtworzenia kultury i aktywnego      w niej uczestnictwa.

          Przed nami kolejne wyjazdy (obecnie e-wyjazdy). Gdzie,? na co? Kino, teatr, wystawa, Noc Muzeów – zobaczymy, program tworzy się spontanicznie, na bieżąco. Pewne jest, że każde wydarzenie, w którym bierzemy udział, kształci nasz gust w zakresie szeroko pojętej kultury i wzbogaca nasz wewnętrzny świat.


„Być jak Jackson Pollock” – tworzenie prac artystycznych w technice action painting.


W latach 40-tch XX w.w USA powstał i upowszechnił się kierunek zwany

ekspresjonizmem abstrakcyjnym.

Nawiązywał głównie do abstrakcji ekspresyjnej Wassilego Kandinskiego,  jednak szukał nadal nowych środków wyrazu.

Rozdzielił się na dwa nurty:

– action painting

– color field painting.

ACTION PAINTING

Tzn. malarstwo akcji, w którym spontaniczność rządzi procesem twórczym, artysta działa odruchowo, dając się ponieść emocjom.

Dzieła tego nurtu tworzył głównie Jackson Pollock.

Malarz wykonywał całościowe kompozycje na wielkich płótnach , kierując się regułą all over, polegającą na równorzędnym traktowaniu każdej strony dzieła. Wynikało to ze sposobu malowania leżącego na ziemi płótna dookoła, ze wszystkich stron.

Metoda malarska Jacksona Pollocka polegała na rozłożeniu płótna na podłodze i mechanicznym rozlewaniu farby, kapaniu nią (dripping) i w rezultacie  świadomym kształtowaniu efektów.

Jacksona Pollocka sfilmowano w trakcie pracy, więc istotę jego procesu twórczego można obejrzeć na filmach dostępnych w internecie.

Sami zobaczcie!

Obejrzyjcie filmik:

  1. Jackson Pollock action painting   https://youtu.be/X3Uj_HAAvbk

W czasie  ubiegłorocznej i tegorocznej pandemii korzystanie z muzeów i galerii sztuki nowoczesnej było często ograniczone. Kierując się pomysłowością i korzystając z dostępności TIK uczniowie postanowili samodzielnie działać w obszarze sztuki.

Inspirując się twórczością artysty, wykonali własne prace plastyczne.

Wykorzystali w miarę duże arkusze białego lub szarego papieru.

Proces tworzenia dzieła nagrali w postaci krótkich filmików.

Zobaczcie debiutujących artystów i ich dzieła!

https://www.youtube.com/watch?v=w_b1z24YfYc

http://youtu.be/apARWBrqY5E

http://youtu.be/hNE-QRdmxWY