Kontakt

Każdy uczeń może skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny MOBI.

Pozostałe osoby proszone są o korzystanie z poniższego kontaktu.

Kontakt:

Powiatowy Zespół Nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
ul. Obozowa 39
32-600 Oświęcim
Polska