NPRCz 2.0, Wydarzenia

NPRCz 2.0 . Wniosek o dotację na zakup nowości złożony!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach realizacji Programu  w latach 2021–2025 ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.  NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia, z których 3 będą realizowane przez biblioteki publiczne oraz  Bibliotekę Narodową. Do m.in.  Szkolnych bibliotek skierowane zostały założenia  priorytetu 3: „wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów”.

To projekt szkolny, koordynowany przez bibliotekę w niej funkcjonującą.  Przystępując do NPRCz 2.0 i otrzymując dotację, placówka zobowiązuje się do podjęcia określonych działań na rzecz promocji czytelnictwa. W efekcie, za otrzymane środki, może zakupić nowości wydawnicze, elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej i w szerokim rozumieniu popularyzować czytelnictwo.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowany został szkolny projekt, zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Teraz z niecierpliwością czekamy na jego zatwierdzenie, pozytywne zaopiniowanie i przyznanie łącznie 15000 zł na zakup nowych książek oraz promowanie czytelnictwa.

Dzięki temu wszyscy czytelnicy Ekonomika będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych (i nie tylko), oferowanych na rynku wydawniczym, zgodnymi z oczekiwaniami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki naszej szkoły.

Trzymajcie kciuki, żeby się udało!

Estera Rzenno-Katerla, koordynator projektu NPRCZ 2.0